Beidh clár fairsing d’imeachtaí foirmiúla comóraidh ann a bheidh dírithe ar na daoine sin a thabairt chun cuimhne agus urraim a léiriú dóibh siúd a ghlac páirt in Éirí Amach na Cásca, agus go háirithe iad siúd a thug a mbeo sa troid.
button5