Cuirfear clár ilghnéitheach imeachtaí ar siúl mar léiriú ar áit lárneach na Gaeilge in idéil na glúine réabhlóidí agus chun an teanga a cheiliúradh.

button5

lib

‘Athbheochan na Gaeilge agus 1916’
ar fáil anois ó Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Chiarraí , Áras an Chontae, Trá Lí.
066‐718 3791 agus gaeilge@ciarrai.ie

Taispeántas den scoth é Athbheochan na Gaeilge agus 1916 de chuid Chonradh na Gaeilge a thugann léargas iontach ar dhul i léig agus athbheochan na Gaelainne, ó aimsir an
Ghorta Mhóir go dtí 1916. Tá 13 de sheastáin phreab‐aníos ildaite sa taispeántas a insíonn
scéal na Réabhlóide Cultúrtha agus Athbheochan na Gaelainne in Éirinn.

Cheannaigh Oifig Ghaeilge Chomhairle Contae Chiarraí é ar mhaithe lena taispeáint mórthimpeall Chiarraí mar chuid de Chomóradh an Chéid 2016. Tá an sár‐thaispeántas seo ar fáil d’Fhéilte, Leabharlainne, Scoileanna & Grúpaí Pobail ach go mbeidís freagrach as an taispeántas a chur in airde, a bhaint anuas agus aire mhaith a thabhairt dó. Ní mór do ghrúpaí a chinntiú go mbeidh a dhóthain spáis acu don taispeántas, i.e. @ 50 troigh i gcoinne falla.